top of page

De ouderraad

De ouderraad ...

meer dan een gezellige koffiebabbel onder ouders, want wist je dat wij er zijn ter ondersteuning van de leerlingen, leerkrachten, school en ouders.

Hoe we dit doen?

Simpel ... We investeren allemaal "enkele" uurtjes vrije tijd.

Zo ondersteunen we eens een activiteit van de school uit of we organiseren zelf een activiteit om geld in het laatje te brengen.

Door onze eigen activiteiten kunnen we benodigde (leerhulp)middelen aankopen en financiële ondersteuning bieden aan schoolprojecten.

Ook bieden we de leerkrachten aan het begin van elk schooljaar een klasbudget aan om spulletjes te kunnen aankopen voor de klas.

Ons streefdoel is om per klas een ouderraadslid te hebben. Zo trachten we een lage aanspreek drempel te bekomen.

Helaas kent iedereen het fenomeen praktijk vs theorie en dit is ook bij ons het geval. 

Sommige ouders hebben echter niet genoeg tijd of houden niet van vergaderen.

Niet getreurd je kan je ook aansluiten bij de 'Helpende Handen'.

Deze ouders ondersteunen ons door te komen helpen zonder de details mee uit te hoeven uitwerken,

ook zij investeren "enkele" uurtjes vrije tijd om leerlingen, leerkrachten en school te ondersteunen.
En de leerkrachten? Wel, ook zij helpen ons op onze activiteiten om een leuke, sociale en leerrijke omgeving te creëren voor de leerlingen.

Daarom voor de reeds geregistreerde 'Helpende Handen ' en de leerkrachten een welgemeende: "Dank u wel!"

Kortom de ouderraad is een enthousiast team van ouders, Helpende Handen en leerkrachten die samen trachten vorm te geven aan een toffe school waar kinderen zich thuis kunnen voelen.

Werking

Tijdens vergaderingen wisselen we ideeën uit voor aankomende activiteiten, evalueren we voorbijgaande evenementen, worden schoolprojecten toegelicht, behandelen we vragen van ouders en/of leerkrachten, zoeken we naar eventuele oplossingen, ...

en vooral luisteren we goed naar elkaar om ieders standpunt te kunnen doorgronden.

De ouderraad komt ongeveer 1 keer per maand samen, in aanloop naar een activiteit kan er een extra vergadering worden ingelegd. Niet iedereen hoeft dan aanwezig te zijn, wel de sleutelfiguren voor deze activiteit.

We houden ook onderling contact dmv de ouderraad Whatsapp-groep.

Wanneer ons ledenaantal zou stijgen, kunnen we ook overgaan naar een andere werkvorm zoals werkgroepen, zodat het aantal vergaderingen nog kan worden teruggedrongen.

De Helpende Handen en leerkrachten houden zich paraat om ondersteuning te bieden bij het organiseren van de activiteiten of kleinere opdrachtjes op vraag van school.

Wat kan/mag de ouderraad niet?

De ouderraad heeft een mooi werkingsspectrum, maar kan/mag echter niet alle problemen aanpakken die zich voordoen.

Bij onderstaande zaken neem je beter contact op met de leerkracht en/of directie.

- Individuele problemen

   Individuele problemen vragen een individuele aanpak. Hoe belangrijk ze ook zijn, ze kunnen niet aan bod komen in de ouderraad. 

- Het pedagogisch project van de school

   De ouderraad kan het pedagogisch project van de school niet in vraag stellen. Dit wordt volledig door de school zelf bepaald.​

Heb je interesse?

Of heb je vragen, opmerkingen, bedenkingen of zin in een fijne babbel. Onze deur staat steeds open.

Spreek ons aan in de wandelgangen,

contacteer ons persoonlijk via Smartschool of gewoon hier online via het contactformulier.

Laat een berichtje en dit komt terecht bij de voorzitter van de ouderraad.

Tot op school.

bottom of page