top of page

Disclaimer

Foto’s/beelden

Bij elke activiteit van ouderraad Het Hinkelpad zullen er foto’s genomen kunnen worden die gepubliceerd zullen worden op Smartschool van de school. (https://gbsk.smartschool.be/)

De foto's zullen niet worden geüpload naar deze site, dit wegens de overeengekomen regels omtrent GDPR met de gemeente Keerbergen. 

Foto’s genomen door een ingehuurde of vrijwillige (professionele) fotograaf, geplaatst op https://gbsk.smartschool.be/, vallen onder copyright van de desbetreffende fotograaf. Contact hierover loopt via ouderraad.hinkelpad@gmail.com.

De foto's van onze activiteiten zijn enkel toegankelijk voor leden en ouders van onze school.

 

Personen op foto’s, en/of hun vertegenwoordigers zijn houder van het portretrecht en doen hier zelden afstand van. https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk heeft toestemming verkregen voor gebruik op eigen site, en respecteert dit. Indien toch gebruik gemaakt wenst te worden van een of meerdere foto’s dient toestemming gevraagd en overlegd te worden van desbetreffende portretrechthouder.

 

Het is nooit de bedoeling van ouderraad Het Hinkelpad om auteursrechten van fotografen te schenden. Mocht een van de medewerkers van ouderraad Het Hinkelpad onverhoopt gebruik hebben gemaakt van een foto (of ander materiaal) waarvoor de rechten niet vrijelijk aan ouderraad Het Hinkelpad zijn overgedragen, kunt u mailen naar ouderraad.hinkelpad@gmail.com. Wij zullen de foto na verificatie terstonds verwijderen. Ouderraad Het Hinkelpad neemt echter geen aansprakelijkheid over aangaande het verkeerd gebruik van dit materiaal, aangezien ouderraad Het Hinkelpad slechts faciliteert.

Grafische beelden en affiches gemaakt door hun ontwerper en geplaatst op

https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk, https://gbsk.smartschool.be/ of https://www.gbskeerbergen.be/ vallen onder copyright van de desbetreffende ontwerper.

https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk, https://gbsk.smartschool.be/ of https://www.gbskeerbergen.be/  hebben toestemming verkregen voor gebruik op eigen site, en respecteren dit.

Indien toch gebruik gemaakt wenst te worden van een of meerdere grafische beelden dient toestemming gevraagd en overlegd te worden met de desbetreffende ontwerper. Contact hierover loopt via ouderraad.hinkelpad@gmail.com

Informatie

De door https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk verstrekte informatie is ofwel zelf geschreven ofwel ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

Ouderraad Het Hinkelpad doet zijn uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s duidelijk als bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met ons op via ouderraad.hinkelpad@gmail.com. Aan de artikelen op https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen van de artikelen of delen van artikelen gevonden op https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk mag zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van ouderraad Het Hinkelpad worden gebruikt op internet, radio, tv, papier of andere wijze. Indien toestemming wordt verkregen, dan geldt deze toestemming met inbegrip van bronvermelding.

 

Naam/logo

De naam ‘ouderraad Het Hinkelpad’ en/of https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk, noch de logo’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij twijfel of vragen dient u zich vooraf te wenden bij ouderraad.hinkelpad@gmail.com.

 

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk en de (eventuele) overige bronnen, sites, redacteuren en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ook aanvaard https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk. Embedded video’s of links naar video’s of foto's worden niet door https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk aangeboden en treft dus geen verantwoordelijkheid met betrekking tot auteursrechten. Embedded video’s en foto's worden doorgegeven vanuit derden.

 

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van https://ouderraadhinkelpad.wixsite.com/orgbsk omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

bottom of page