top of page

Agenda

Agenda

De volgende Ouderraadvergadering (ORV) wordt beslist op de voorgaande vergadering en wordt zo snel mogelijk op de agenda gezet.

Jaarkalender

jaarkalender

27 augustus 2021

Welkom-terug-dag + OR-café

6 september 2021

Infoavond + ORV1: Startvergadering

23 oktober 2021

Halloweenwandeling

30 november 2021

Oudercontact + OR-café

3 december 2021

Sint op school

24 december 2021

Kerstzang leerlingen

25 februari 2022

Carnaval op school

21 februari 2022 - 17 maart 2022

Paasactie

30 maart 2022

Afhalen Paasactie

31 maart 2022

Oudercontact + OR-café

7 mei 2022

Opendeurdag / Hinkelpadfeest

7 mei 2022

Dag Zonder Afwas

30 juli 2022

Jaarafsluiting leerlingen

bottom of page